top of page

Privacyverklaring Peetersjef.be

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23 november 2022

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website https://www.peetersjef.be (hierna: de “website”)  en diensten van Peeters Jef bv (hierna: “wij” en “ons”).

Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen

 

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u informatie aanvraagt, zich inschrijft op onze nieuwsbrief, een bestelling plaatst, met ons communiceert, ons informatie, een offerte of factuur toestuurt, u reageert op een openstaande vacature, …

 

Gegevens die we verzamelen:

Contactgegevens: naam, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer

Inhoud van communicatie: e-mails, chat, invulformulieren, offertes, facturen, enz.

Elektronische identificatiegegevens: IP-adres, cookies, klikgedrag

Bedrijfsgegevens: BTW-nummer, bankrekeningnummer, activiteiten

 

We verzamelen nooit bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar. Ouders en voogden dienen altijd toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen.

 

 

Waarom houden wij deze gegevens bij?

 

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, meer specifiek voor volgende welbepaalde doeleinden:

 

  • U van de gewenste informatie of offerte voorzien;

  • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, ondersteuning, klachtenbehandeling;

  • Beheer van geschillen;

  • Opvolgen van sollicitaties en bijhouden van cv’s en motivatiebrieven voor toekomstige vacatures;

 

We gebruiken uw persoonlijke gegevens en informatie om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door ons bijvoorbeeld een e-mail te sturen op info@peetersjef.be of op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, wanneer die weergegeven wordt onderaan het e-mailbericht.

 

Bij een bezoek aan de website worden er ook enkele persoonsgegevens ingezameld voor statistische doeleinden. We doen beroep op Google Analytics en Visitor Analyse-functie van Wix, het platform waarop onze website gebouwd werd. Dankzij de resultaten van deze analyses kunnen we het gebruik van onze website optimaliseren. Wanneer je de website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze (anonieme) gegevensinzameling  bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

 

 

Hoelang houden we uw gegevens bij?

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Indien u verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan u ons steeds contacteren.

 

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

 

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Peeters Jef bv en zullen niet verkocht of doorgegeven worden aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming hebt gegeven.  

De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden overgedragen.

Facturatiegegevens

Persoonsgegevens die we wettelijk nodig hebben voor de verwerking van facturen, worden uiteraard ook doorgegeven aan de derde partij die de boekhouding van ons bedrijf verwerkt. Deze partij wordt door ons geacht de privacy van onze klanten te respecteren en te voldoen aan de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

 

Websiteplatform Wix.com

Onze website werkt via het platform van Wix.com. Dit wil zeggen dat gegevens (zowel niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare als individueel identificeerbare informatie) die bekomen worden via onze website, ook door Wix.com worden verwerkt en bewaard. Deze gegevensverwerking gebeurt volgens het privacybeleid van Wix.com, welke eveneens conform dient te zijn met de AVG/GDPR. Meer informatie over het privacybeleid van Wix.com vindt u HIER.

 

Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van de websites. Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt, verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

              

 

Veiligheid van uw persoonsgegevens

 

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We hanteren passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

 

 

Uw rechten

 

  • Recht van toegang en inzage

Indien u uw identiteit kan bewijzen, heeft u het recht om gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

 

  • Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen (enkel indien er geen enkele wettelijke grondslag is, bv. facturatiegegevens). U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

  

  • Recht van verzet

U beschikt over het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

  • Recht van vrije gegevensoverdracht

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

  • Recht van intrekking van de toestemming

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken.

 

  • Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.behttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

Wijzigingen privacy beleid

 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website enerzijds en van de aard van onze diensten anderzijds. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.

Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen zullen we dit op onze homepagina vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

 

 

Vragen en feedback

 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u steeds contact met ons opnemen:

Ons adres: Brechtsebaan 36 unit 15, 2900 Schoten

Telefoonnummer: +32 477 61 38 64

E-mail: info@peetersjef.be

bottom of page